top of page
Title page_Page head.jpg
Home: Text
Title page_Birds view crop.jpg

ONTHARDING REDINGENHOF

De Vlaamse overheid lanceerde in oktober 2018 een oproep voor projecten ('proeftuinen') rond het ontharden van verharde oppervlaktes zoals wegen, private domeinen, speelplaatsen van scholen,... Een groep bewoners uit de omgeving van de Volmolenlaan-Redingenstraat en de directie van het Koninklijk Atheneum Redingenhof namen samen het initiatief om een voorstel in te dienen en werden geselecteerd als “coalitievormend project”.

Dit betekent dat we als burgers organisatorische en financiële steun krijgen van de overheid om te onderzoeken en testen waar in deze buurt verharde oppervlaktes vergroend kunnen worden en hiervoor de nodige partnerschappen te smeden. Om te kunnen ontharden is immers een omslag in het huidige ruimtegebruik nodig. Alternatieve mobiliteit, intelligent omgaan met parkeren voor bewoners en bezoekers, gedeelde ruimtes, de relatie met de Dijle, omgang met regenwater en een hogere biodiversiteit zijn enkele dimensies die we in relatie tot het ontharden willen onderzoeken.


De concrete inhoud van het project zal gestuurd worden via een collectief traject. Het uiteindelijke doel is om tegen 2021 een breed gedragen project vorm te geven, dat door een samenwerking van verschillende partners verder uitgevoerd wordt (stad, school, bewoner,…).

Om deze doelstellingen concreet te realiseren is een traject van alliantievorming nodig over de perceelsgrenzen heen, met integratie van verschillende schaalniveaus en partners: private, publieke en professionele. Dankzij de subsidie kunnen we ons professioneel laten ondersteunen om dit proces van alliantievorming de komende 3 jaar te lopen. De vzw Samenwerking Ontharding Redingenhof zal de middelen beheren, opdrachten uitschrijven en de uitvoering ervan te controleren. De vzw zal maandelijks een stuurgroep organiseren, die openstaat voor alle bewoners van het projectgebied. De stuurgroep is het inhoudelijk klankbord en bepaalt mee welke richting het project uitgaat.

Op deze website zijn de vorderingen van het project te raadplegen. Hieronder vindt u een aantal sleutelementen en materialen terug. Via de tab Proces > Downloads zijn veel van de gedeelde documenten en verklaringen terug te vinden.

Neem gerust contact met ons op voor vragen, reacties, ideeën en voorstellen.

Home: Welcome
IMG_20190626_220055.jpg
Pages from 20230203_Synthese Ontharding Redingenhof - Website.jpg

februari 2023

Schermafbeelding 2023-03-20 154239.jpg

februari 2023

301_Info Booklet_Redingenhof PAGES_Page_01.jpg

november 2021

boomspiegel_edited_edited.jpg

EERSTE SPADESTEEK!

juli 2019

eenden juni 2019.jpg

WAAROM DE VOLMOLENLAAN ALS GROENCORRIDOR GEEN ZINLOZE GEDACHTE IS, MAAR EEN NOODZAAK

juni 2019

Home: News & Updates

CONTACT

vzw Ontharding Redingenhof:
Ontharding.Redingenhof@gmail.com

projectbegeleiding: 51N4E
OnthardingRedingenhof@51N4E.com
02/503 50 89

Home: Contact
bottom of page