top of page
20210513 Untitled-2_edited.jpg

DEELPROJECT VOLMOLENLAAN

Participatief voortraject voor de heraanleg van de Volmolenlaan

Project: Program
Screenshot 2021-10-18 102025.png

DEELPROJECT VOLMOLENLAAN

Het participatief traject voor de heraanleg van de Volmolenlaan vormt één van de deelprojecten binnen het onthardingsproejct Redingenhof. Ze vormt een essentiële schakel maar is ook een groot experiment voor de manier waarop open ruimte kan worden vormgegeven, aangestuurd vanuit de bewoners en gebruikers.

MOBILITEIT

Binnen het thema mobiliteit werd het verkeerskundige kader voor de Volmolenlaan opgebouwd. Een strategie waarin elke gebruiker van de straat in de toekomst gelijk zal zijn, het parkeren georganiseerd zal worden maar vooral door optimalisatie van het wegprofiel een maximale ontharding kan worden bereikt.

Mobiliteit.jpg
b7c3a11b5ffc5a5a2bd6f79651f48b02.jpg

WATERHUISHOUDING

Eén van de belangrijkste aanleidingen voor ontharding, is de problematiek rond waterhuishouding. Een goede integratie van die waterhuishouding in het project maar vooral ook de gedragenheid van de strategie door de bewoners is onmisbaar voor het project.

LANDSCHAP EN PUBLIEKE RUIMTE

De grootste winst die met dit project nagestreefd wordt, is het samen bouwen van een heraanleg-strategie voor de gedeelde open ruimte door bewoners en gebruikers zelf. Ook de programmatie en onderhoud zullen samen met de bewoners georganiseerd worden.

DSC03540_edited.jpg
birds view_edited.jpg

ONTHARDINGSPROJECT

Project: Image

Het project Ontharding Redingenhof kreeg vorm via een collectief traject. Hieronder vindt u de tools en drie sporen die aan de start van het project werden opgezet als kader:

  • de alliantiekaart geeft een stand van zaken weer van wie bij het project betrokken is en welk engagement ze opnemen;

  • de contextkaart toont het projectgebied, randvoorwaarden en voorstellen van bewoners, school, stad en andere partners;

  • de ambitiefiches vormen een thematische verzameling van ideeën, die in de loop van het proces kunnen uitgroeien tot acties of projecten;

Onderneem je zelf iets in het kader van ontharden? (heraanleg oprit, waterinfiltratie,… ) 

Laat ons iets weten!

Project: Text

ALLIANTIEKAART

Een overzicht van de alliantie in opbouw achter het onthardingsproject voor het Redingenhof

CONTEXTKAART

Interactieve kaart met informatie en voorstellen van alle verschillende partners

AMBITIEKADER

Een thematische verzameling van ideeën en (deel)projecten

AMBITIEFICHES

Groeiende verzameling van ambitie- en inspiratiefiches die voortkomen uit de workshops.

Project: Our Programs
bottom of page